Tests en vragenlijsten

De tests en vragenlijsten die we kunnen gebruiken bij een loopbaanonderzoek geven aanvullende informatie vanuit drie verschillende invalshoeken. Afhankelijk van je vraag zijn er de volgende keuzes:

1. Capaciteitentest, die je mondeling maakt. Het resultaat van deze test geeft een goed beeld van welk studieniveau (MBO, HBO of universitair) haalbaar is.

2. Loopbaan Interessevragenlijsten, die je online maakt. Deze tests geven verhelderende informatie over jouw voorkeuren en het type werkomgeving waar je het best in past

3. Persoonlijkheidsvragenlijsten, deze maak je zowel schriftelijk als online. Je ziet in één oogopslag je scores op 30 subschalen. Variërend van dominantie tot doelmatigheid en 28 andere schalen die een beeld geven van wie je vandaag bent.